Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Vejledere

Læsevejledere

Sisse Østervig og Eva Svanborg

 

 

Funktionsbeskrivelse for læsevejledere

Læsevejlederen skal på egen skole

Vejlede kolleger og ledelse på skolen inden for fagligt indhold, metoder og materialevalg

 • vejlede og rådgive klassens/årgangens lærere om læsefremmende aktiviteter og materialer

 • vejlede og rådgive klassens/årgangens lærere i forhold til læse- og skriveudviklingen, herunder læseindlæring, læseforståelse, læseteknik, læsestrategi, stavning og faglig læsning

 • vejlede og rådgive ledelsen i forbindelse med valg skolens indsatsområder for læsning

 • vejlede og rådgive børnehaveklasselederen omkring børns sprogudvikling herunder den obligatoriske sprogvurdering

Vejlede på skolen om evaluering inden for læsning

 • vejlede klassens/årgangsteamene i afviklingen af gruppeprøverne

 • vejlede klassens/årgangsteamene i forbindelse med resultaterne af gruppeprøver

 • henvise elever med individuelle læsevanskeligheder til kompetencecenteret

 • vejlede og rådgive læreren i forbindelse med evalueringsresultater

Være sparringspartner for faglige udviklingsarbejder på skolen med henblik på at forbedre elevernes læring

Være ansvarlig for faglige fora på skolen med henblik på at udvikle en løbende dialog om pædagogiske og didaktiske opgaver i undervisningen

 • sparringspartner i forhold til kompetencecentret, skolens mediecenter og klassens lærere

Deltage i kommunale netværk af vejledere i samarbejde med forvaltningens konsulenter

 • områdemøder for læsevejledere

 • fælles kommunalt netværk for læsevejledere

Fortsætte sin faglige og pædagogiske udvikling ved at følge med i fagdidaktisk forskning og udviklingsarbejder

 

 

 

 

Naturfagsvejleder

Mathias Mose Olesen

Funktionsbeskrivelse for naturfagsvejledere

Naturfagsvejlederen skal på egen skole vejlede kolleger og ledelse på skolen inden for fagligt indhold, metoder og materialevalg

 • inspirere naturfaglige kolleger i deres udvikling af egen undervisningspraksis

 • fungere som sparringspartner for skolens naturfagsteam og skolens ledelse om udvikling af en naturfaglig kultur på skolen

 • vejlede og rådgive ledelsen i forbindelse med skolens indsatsområder for naturfagene

 • katalysator for videndeling mellem skolens naturfaglige aktører

 • vejlede og rådgive i forhold til faglighed, metoder, it, materialer, lokaleindretning m.m.

 • bidrage til at udbrede IBSE i undervisningen, inspirere i forhold til fagdidaktiske metoder, arbejdsmåder og tankegange og dermed forny naturfagsundervisningen.

 • tværfagligt samarbejde i hele skoleforløbet

 • mentor for nyuddannede lærere, der underviser i naturfagene

Vejlede på skolen om evaluering inden for naturfag

 • vejlede og rådgive i alle forhold omkring afgangsprøverne FSA og FS10 - prøvebekendtgørelser samt prøvevejledninger

 • vejlede omkring anvendelsen af hensigtsmæssige evalueringsmetoder i forhold til at vække elevernes nysgerrighed og interesse for naturfagene

Være sparringspartner ved naturfaglige udviklingsarbejder på skolen med henblik på at forbedre elevernes læring

Være ansvarlig for faglige fora på skolen med henblik på at udvikle en løbende dialog om pædagogiske og didaktiske opgaver i undervisningen.

 • naturfagsteam

 • sparringspartner for andre grupper og fag, der ønsker at inddrage naturfagene

 • fungere som inspirator i forhold til naturfaglige ressourcecentre, Skoletjenesten, naturskoler, science centre m.m.

 • informere om efter og videreuddannelse

Deltage i kommunale netværk af vejledere i samarbejde med forvaltningens konsulenter

 • områdemøder/pædagogiske arrangementer for naturfagsvejledere i samarbejde med forvaltningens naturfagskonsulent

 • fælles kommunalt netværk for naturfagsvejledere og naturfagskonsulent

Fortsætte sin faglige og pædagogiske udvikling ved at følge med i fagdidaktisk forskning og udviklingsarbejder

 • f.eks. ved fagrelevante kurser

 

 

 

 

Funktionsbeskrivelse for DSA-vejleder

DSA-vejlederen skal på egen skole koordinere undervisningen af skolens tosprogede elever og sørge for, at ressourcerne udnyttes bedst muligt.

DSA-vejlederen skal vejlede kolleger og ledelse på skolen inden for fagligt indhold, metoder og materialevalg:

 • inspirere, vejlede og rådgive DSA-lærere i forhold til organisering, indhold, metoder og materialer i den supplerende DSA-undervisning
 • lave dagsorden og være mødeleder ved DSA-møder
 • katalysator for videndeling mellem skolens DSA-lærere (eks. ansvarlig for Google-materialesamling)
 • vejlede nyuddannede lærere, der underviser i DSA
 • inspirere, vejlede og rådgive faglærere i forhold til videreudvikling af DSA som en dimension i fagundervisningen
 • vejlede og rådgive ledelsen i forbindelse med skolens indsatsområder for DSA
 • opdatering på området og indkøb til materialesamlingen

 

Vejlede på skolen om evaluering inden for dsa

 • vejlede og rådgive i alle forhold omkring de nationale test i DSA (4.-8. årg.)


 Deltage i kommunale netværk af vejledere i samarbejde med forvaltningens konsulenter

 • områdemøder/pædagogiske arrangementer for DSA-vejledere i samarbejde med forvaltningens tosprogskonsulenter
 • fælles kommunalt netværk for DSA-vejledere og tosprogskonsulenter


 Fortsætte sin faglige og pædagogiske udvikling ved at følge med i fagdidaktisk forskning og udviklingsarbejder

 

 

  It-Vejledere:

  Mark Holler, Anne Behncke

 

  Matematikvejledere: 

  Maria Grove Christensen

 

 

Funktionsbeskrivelse for Modtageklasse-koordinatoren

M-koordinatoren skal på egen skole deltage i koordineringen af undervisningen af skolens modtageklasse-elever og sørge for, at ressourcerne udnyttes bedst muligt.

 

 • Deltage ved indskrivning + klassekonferencer efter behov for M0, M1 og M2
 • Tovholder for klassekonferencer samt sørger for indberetninger af undervisningsbehov

 

M-koordinatoren skal vejlede kollegaer og ledelse på skolen inden for fagligt indhold, metoder og materialevalg til brug i M-klasserne.

 

 • inspirere, vejlede og rådgive M-lærerne- og pædagoger i forhold til organisering, koordinering af timer og ressourcer, indhold, metoder og materialer
 • lave dagsorden og være mødeleder ved M-møder for M0, M1 & M2
 • deltage på teammøder i M0, M1 & M2
 • være ansvarlig for Google-mappe og videndeling
 • vejlede og rådgive ledelsen i forbindelse med skolens indsatsområder for M-klasserne
 • sætte test i M-klasserne i system
 • stå for indkøb til den fælles materialesamling

 

Deltage i kommunale netværk af koordinatorer i samarbejde med forvaltningens konsulenter

 • Møder med andre M-klassekoordinatorer arrangeret af forvaltningen
 • deltage i forvaltningens møder for M-klasser

 

Fortsætte sin faglige og pædagogiske udvikling ved at følge med i fagdidaktisk forskning og udviklingsarbejder.

 

 • fx ved fagrelevante kurser og konferencer
 • sparring med andre M-klasselærere
 • fagrelevant uddannelse