Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Til nye studerende

Til nye studerende i DUS Sofiendal

Velkommen til DUS Sofiendal.

Hermed nogle informationer, der kan være nyttige at have, når du starter.

Vi er tre dus`er i Dusordningen Sofiendal, Dus Nord, Syd og Sirius. Sidstnævnte er en special dus for børn med ADHD og er placeret et andet sted på matriklen, som du vil erfare på rundvisningen, der foregår en af de første dage i din praktik.

I dus Nord og Syd samarbejder vi meget på tværs. Der er funktioner, vi arbejder fælles omkring, men der er også funktioner, som vi udfører forskelligt, alt efter, hvad der giver mening for den enkelte afdelings medarbejdere. I afdelingerne er der til sammen ansat 15 pædagoger og 1 pædagogmedhjælper, samt 2 afdelingsledere.

Velkomst:

Den første dag får du udleveret nøgler. En af de første arbejdsdage bliver alle studerende på en gang vist rundt på hele skolen. Samtidig med rundvisningen, bliver du præsenteret for medarbejdere i de andre dusser.

Studiegrupper:

Vi giver dig og dine medstuderende på stedet tid til at mødes i studiegrupper. Det er din vejleder og dig i fællesskab, der finder det mest passende tidspunkt.

Faglig referenceramme:

Skoleplan, Indholdsplan og dussernes individuelle årsplaner er referencerammerne. Heri vil du kunne læse hvad, hvorfor og hvordan vi arbejder, som vi gør. Du kan finde materialerne på skolens hjemmeside sofiendalskolen.aula.dk

Vedr. brug af informationer fra elevmappe til caseopgaver i forbindelse med praktikken:

- Alle personfølsomme papirer opbevares i barnets mappe på kontoret.

- Før du går i gang med en opgave skal du introduceres for vores procedure.

- Du indhenter forældreunderskrift på samtykkeerklæring, som udleveres af afdelingsleder

- Praktikvejlederen eller afd. lederen går sammen med dig på kontoret og finder mappen.

- Mappen må ikke tages med fra kontoret - du kan tage nødvendige notater på kontoret/sidekontoret.

- Anonymisering af navne, steder m.m. er nødvendig.

 

Åbningstider

Vi har fælles morgenåbning i Dus B fra kl.6.30-07.00, og fra 07.00 til 07.50 i børnenes egen afdeling.

Fra kl.14.00 kan børnene have fri fra skole, og derefter har Dusserne ansvaret for børnene (om fredagen fra kl. 12.00). Dussen lukker kl.17.00.

Sygemelding

I tilfælde af sygdom sendes en sms der til afdelingslederen inden kl.8. Du skal give besked om eventuelle planlagte aktiviteter, du skulle have deltaget i (skole, svømning m.m.). Ved raskmelding sendes sms inden kl. 16.00 dagen før, man møder på arbejde. Er du syg op til en weekend og fortsat syg mandag, skal proceduren gentages. Ringes der ikke mandag morgen forventes man at møde til sædvanlig tid.

Ferie

I sommerferien er dussen åben, men i ugerne 29 og 30 er der lukket. I sommer-, vinter -, påskeferie m.m. foregår ferieåbningen i Dus Syd.

Det tilsigtes, at så mange som muligt afvikler den øvrige ferie, når der er skolefri, således at det mærkes mindst muligt i hverdagen. Man kan i samråd med leder aftale en uges ferie placeret udenfor skolefri uger.

Rygning

Skolen er en rygefri skole. Der må således ikke ryges på skolens matrikel.

Allrums-funktionen

Hver dag er der en person, der har allrums-funktion. Opgaven består i at tjekke børnene ind, når de kommer fra skole, tage telefon, ringe hjem, hvis et barn ikke er dukket op til forventet tid, sende børn af sted til aktiviteter (udenfor dussen) eller sende børn hjem til den aftalte gå-tid.

Opgaverne kan være forskellige i afdelingerne, men vi har kontrolleret pasning hvilket vil sige, at vi skal tjekke børnene ind og ud af dussen og ringe til forældre, hvis barnet ikke kommer som forventet.

Legepladsen
Der skal være medarbejdere ude hver dag.

Fælles lukning af alle dusser
Kl. 16.00 går børn og voksne fra nord dussen til syd. Inden da skal der være ryddet op i afdelingerne – tømt skraldespande m.v.
17 – vagterne fra de tre afdelinger lukker dussen. Vi skal være her til kl.17.00. Er du i tvivl om noget så spørg dine kollegaer. Det er vigtigt at alle døre bliver låst og ryddet op på Lilletorv. Pt. arbejdes der på en sammenskrivning af de aftaler, der er lavet i brugen af fællesarealerne.

Ture ud af huset
Når du tager på ture ud af huset, skal du være hjemme kl.16 med mindre de børn, der deltager har fået en seddel med hjem, hvor det fremgår, hvornår I er hjemme.

Kørsel i dussens bus
Vi har en personalepolitik vedr. kørsel i dussens bus. Bed om denne.

Faste møder

Hver uge har vi personalemøde i 1½ time. Dagsorden kan være i papirformat eller ligge på nettet. Spørg i afdelingen. Denne skal være læst inden mødet og man skal være forberedt på emnerne.

Endnu engang velkommen i vores Dus. Vi glæder os til at skulle samarbejde med dig.

Mange hilsner Studieudvalget